1. Phạm vi được phép hoạt động

Toàn bộ các tỉnh thành của nước Việt Nam

2. Phương tiện vận chuyển

Hơn 15 xe chuyên dụng các loại để vận chuyển chất thải:

Nhóm xe tải thùng kín gồm 4 xe

Nhóm xe tải thùng hở phủ bạt gồm 4

Nhóm xe đông lạnh gồm 2 xe

Nhóm xe Xitec gồm 2 xe

Nhóm xe tự đổ gồm 2 xe

Nhóm xe tải cẩu gồm 1 xe

3. Phương tiện giám sát an toàn vận chuyển

Lộ trình toàn bộ phương tiện được giám sát bằng thiết bị định vị toàn cầu GPS.

Chất thải, hàng hàng hóa trên xe sau khi nhận từ khách hàng được niêm phong bằng SEAL chuyên dụng để đảm bảo an toàn và tránh thất thoát.