DỊCH VỤ THU GOM, VẬN CHUYỂN, LƯU TRỮ CHẤT THẢI

Công ty Cổ Phần Công Nghệ An Huy thực hiện dịch vụ thu gom, vận chuyển, lưu trữ, xử lý và tiêu hủy tất cả các chất thải nguy hại phát sinh của tất cả các ngành sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng và sinh hoạt…

Chất thải rắn: bao gồm bùn thải, cặn và hóa chất thải, cặn xỉ chì tải, sơn và mực thải, chất thải chứa kim loại nặng, bình ắc quy thải, sơn, dầu nhớt, bóng đèn, mực in, các hóa chất bảo vệ thực vật…
Chất thải lỏng: Nước thải acid, nước thải nhiễm dầu, nước thải hấp thụ sơn, dung môi thải, nước và hóa chất giải nhiệt, các hóa chất thải từ các phòng thí nghiệm…
Các loại thùng nhựa: các loại thùng phuy sắt, phuy nhựa 220 lít, 120 lít,60 lít…. Các loại thùng thiếc dính sơn, keo, mực, chất kết dính…. Các loại lon chứa đựng hóa chất.

1. Quá trình thu gom và vận chuyển chất thải

Sau khi nhận được yêu cầu thu gom, vận chuyển chất thải của khách hàng (chủ nguồn thải), nhân viên và phương tiện vận chuyển của Công ty Cổ Phần Công Nghệ An Huy  sẽ đến địa điểm của khách hàng để nhận chất thải. Tại đây, những nhân viên của Công ty Cổ Phần Công Nghệ An Huy  sẽ kiểm tra xem hiện trạng đóng gói, dán nhãn, và lưu chất thải đúng theo quy định.

Tùy thuộc vào thành phần, những tính chất và những đặc tính mà những chất thải sẽ được lưu giữ, chứa trong các thiết bị khác nhau để vận chuyển an toàn, nhằm tránh tình trạng rơi vãi, rò rỉ chất thải.

Đối với các loại chất thải rắn (như bao tay dính dầu nhớt, hóa chất, dung môi, bao bì, các chất thải dạng bôt….) sẽ được chứa trong bao PE, bao vải hoặc thùng chứa.
Đối với các loại dầu nhớt, dung môi, hóa chất sẽ được chứa trong những thùng chứa bằng nhựa hoặc bằng sắt.
Đối với các loại nước thải, bùn thải lỏng sẽ được chứa trong những bể chứa và được vận chuyển bằng xe bồn.
Sau khi kiểm tra và xác định chất thải đã được phân loại và lưu chứa đúng như quy định, hai bên sẽ tiến hành cân đo xác định số lượng và bốc dỡ lên vận chuyển. Đồng thời khách hàng (chủ nguồn thải) lập chứng từ CTNH theo như mẫu quy định của Bộ TN&MT.

Khi việc bốc dỡ đã hoàn tất, nhân viên phụ trách sẽ kiểm tra lại để đảm bảo việc sắp xếp chất thải trên phương tiện đúng như quy định về an toàn trước khi xe vận chuyển chất thải về nhà máy theo đúng như lộ trình.

Chất thải sau khi được vận chuyển về nhà máy sẽ được kiểm tra, bốc dỡ xuống phương tiện vận chuyển theo đúng như quy định lưu giữ chất thải.

2. Quy trình lưu chứa chất thải

Xe vận chuyển chất thải khi đến nhà máy sẽ được kiểm tra để đảm bảo trong suốt quá trình vận chuyển không có tình trạng xáo trộn giữa các loại chất thải.
Nếu như chất thải không bị xáo trộn, tổ phân loại sẽ tiền hình đối chiếu với chứng từng quản lý CTNH để xác định loại chất thải và tiến hành bốc dỡ xuống phương tiện. Còn nếu như chất thải đã bị xáo trộn, tổ phân loại sẽ tiến hành phân loại sơ bộ dựa trên chứng từ quản lý CTNH ngay khi bốc dỡ chất thải xuống xe và giao cho tổ cân tiến hành xác định số lượng, khối lượng.

Sau khi đã có số liệu sơ bộ, tổ phân loại sẽ tiến hành phân loại chi tiết và đóng gói chất thải theo đúng với quy cách của Sen Vàng để cho việc thuận tiện xử lý. Chất thải sẽ được phân loại theo nhóm tương ứng với phương án xử lý của từng chất thải: nhóm xử lý đôt, xử lý hóa rắn, xử lý tái chế…

Sau khi đã phân loại xong, chất thải sẽ được nhập và lưu vào kho theo đúng khu vực đã được quy định để chờ xuất kho tiến hành xử lý theo đúng như phương án xử lý đã đưa ra.

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Công ty Cổ Phần Công Nghệ An Huy 

Địa chỉ: Ấp Suối Binh, xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước

Mã số doanh nghiệp số: 3800683939

Điện thoại: 0271.6511.139

Email: anhuytechco@gmail.com

Website: anhuytechco.com