1. Kho tập kết, phân loại và lưu giữ tạm thời chất thải

Có tổng diện tích là 2.500 m2.

 

Hệ thống kho được trang bị các thiết bị lưu giữ chuyên dụng như bao bì, thùng phuy, bồn chứa,…).

Có rãnh thu hồi nước thải trong kho, toàn bộ nước thải được dẫn về hệ thống xử lý trung tâm.

Có hệ thống báo động, báo cháy, trang bị các thiết bị phòng cháy chữa cháy theo đúng quy định của luật PCCC.

2. Kho lạnh

Chức năng: Lưu giữ các loại chất thải y tế và các chất thải cần bảo quản lạnh chờ thiêu hủy.

Cấu tạo: Là thùng container 20 feet kín với diện tích 15 m2, nhiệt độ bảo quản duy trì < 8 độ C.
Đối với rác thải y tế, Công ty sẽ tiến hành thiêu hủy ngay khi nhận chất thải y tế. Trừ những trường hợp đặc biệt mới cần bảo quản lạnh như chờ giám sát thiêu hủy của cơ quan chức năng hoặc bảo trì lò đốt.