DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

Thu gom, vận chuyển, lưu giữ

Chất thải công nghiệp và chất thải nguy hại.

Thiêu hủy vật tư, hàng hóa, thiết bị, nguyên liệu, nhiên liệu

Kém chất lượng hoặc không còn giá trị…

Xử lý chất thải

Chất thải nguy hại, Chất thải y tế, Chất thải rắn, chất thải lỏng,…

Tái chế chất thải

Tái chế dầu  F.O từ cao su, nhựa thải, các loại vật dụng thùng phuy…

Mua bán hóa chất

Phục vụ trong việc xử lý chất thải…

Mua bán phế liệu các loại

Giấy, nhựa, kim loại màu, kim loại đen…

Tư vấn các giải pháp về bảo vệ môi trường

Đội ngũ nhân lực, kỹ sư nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực môi trường là đối tác tin cậy cho khách hàng.

Cho thuê kho bãi, phương tiện

Với hệ thống kho bãi rộng lớn, phương tiện vận tải chuyên dụng hợp tác cho các doanh nghiệp thuê…