1. Hệ thống xử lý dầu thải và chất thải nhiễm dầu

Chức năng: Tiền xử lý, thu hồi dầu và tái sinh nhớt thải từ nước thải nhiễm dầu, nhớt hoặc dầu nhớt thải để tận dụng làm nhiênliệu.

Công suất: 200kg/h.

Các chất thải có khả năng xử lý: Các loại dầu nhớt thải; nước thải nhiễm dầu, nhớt,…

2. Hệ thống súc rửa thùng phuy, can nhựa

Chức năng: sạch các loại hóa chất bám trên thùng phuy, bao bì và can nhựa,..

Công suất: 400kg/h.

Các chất thải  khả năng xử lý: Các loại bao bì cứng như can nhựa, thùng phuy các loại.

3. Hệ thống xử lý, thu hồi dung môi

Chức năng: Tái chế dung môi phế thải thành dung môi thành phẩm.

Công suất: 200kg/h.

Các chất thải có khả năng xử lý: Dung môi thải các loại.

4. Hệ thống phá dỡ ắc quy

Chức năng: Phá dỡ các loại bình ắc quy thảibỏ.

Công suất: 600kg/h.

Các chất thải có khả năng xử lý: Bình ắc quy các loại, chất thải chứa chì.

5. Hệ thống tái chế dầu F.O từ cao su và nhựa thải

Chức năng: Tái chế dầu FO từ cao su và nhựa thải.

Công suất: 400kg/h.

Các chất thải có khả năng xử lý: Các loại nhựa, cao su, lốp xe cao su,…

6. Hệ thống ngâm tẩy và súc rửa kim loại, nhựa nhiễm thành phần nguy hại

Chức năng: Tẩy rửa các phế liệu dính dầu, hóa chất.

Công suất: 500kg/h.

Các chất thải có khả năng xử lý: Các loại phế thải kim loại, nhựa nhiễm dẫu,…

7. Hệ thống xử lý thiết bị điện, điện tử

Chức năng: Phân tách và thu hồi các thành phần của các thiết bị điện, điện tử thải.

Công suất: 300kg/h.

Các chất thải có khả năng xử lý: Các linh kiện, bản mạch điện tử.